Pokládka WPC podlahy

Fotogalerie » Montážní práce » Pokládka WPC podlahy

Trendem posledních let jsou venkovní terasy z kompozitních materiálů. Wood-Plastic Composites (WPC) jsou směsí dřeva
a polymeru, což zaručuje ideální vlastnosti pro venkovní použití pro terasy a podlahy u bazénů. Dnes je na našem
trhu několik výrobců dodávajících komplexní systém podlah. Pokládka takové podlahy je pak vlastně sestavením
stavebnice. Je třeba vyrovnat podloží, uložit rastr (v tomto případě z hliníkových profilů) a následně připevnit
samotnou podlahu pomocí elementů vymezujících také dostatečnou diletační spáru.